TEKNİK DENETİM KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR (DÜZELTME İLANI)

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası18
İlgili KurumORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİNOP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi29/01/2018
İhale İlan Tarihi23/01/2018 

 


TEKNİK DENETİM KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/27477

1- İdarenin

a) Adresi

:

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:55 MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682600400 - 3682600403

c) Elektronik posta adresi

:

sinopisl@ogm.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

23.01.2018 - 3533

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

vitrin haber - 23.01.2018

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

 

      2018/27477 İKN  lu ihaleye ait   idari şartnamesinin 7.1.h  maddesi ve ilanın  4.1.1.3 maddesi iptal edilerek  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              İhale konusu iş, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkındaki  Kanun’un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile  orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması nedeniyle teklif vermeye yetkili olunduğuna dair belge olarak;

Gerçek ve tüzel kişiliğin ; 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”