Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası246
İlgili KurumSİNOP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi06/12/2018
İhale İlan Tarihi24/01/2019T.C.

SİNOP İCRA DAİRESİ

2015/2136 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU, 2 NOLU VE 3 NOLU TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :

İmar Durumu ; Dosyasındaki Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sinop İcra Müdürlüğüne yazdığı 30.10.2017 tarih ve 31105704/310-09/4040-4179 sayılı yazı ve ekindeki imar durumunda, söz konusu taşınmazın Belediye sınırları içinde kaldığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ayrık nizam 3 kata tahsisli olup TAKS:0,40 KAKS:1,20”dir. Önlemli alan 2.3’de kalmakta olup, konut kullanımındadır.” olduğu belirtilmektedir. Belediye sınırları içinde olan taşınmazın vasfı “Arsa” olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. 16.09.1997 tarih ve 97/43 sayılı imar durumuna uygun düzenlene proje için 31.10.2000 tarihinde 121/18 sayı ile betonarme karkas A, B ve C Bloklarda toplam 4 katta 39 bağımsız bölüm 5.916,00 m2 için yeni inşaat ruhsatı verilmiştir. Bilahare 17.05.2006 tarihinde 139/46 sayı ile 36 mesken 4.164,00 m2 ile birlikte toplam 52 ünite için 5.478,00 m2 yeniden ruhsat verilmiştir. Bu ruhsat 06.03.2007 tarihinde 143/11 sayı ile yenileme, kat ilavesi ve tadilat yapılarak 3 blokta 50 50 daire toplam 5.501,00 m2 ve 2depo olmak üzere 58 bağımsız bölüm için 6.434,00 m2 ve yol seviyesi altında 2 yol seviyesi üzerinde 3 olmak üzere toplam 5 katlı olarak yeniden düzenlenmiştir. Toplam 5 katlı A Bloğun en üst katında bulunan mesken olarak kullanılan 18 no.lu bağımsız bölüm için yapı kullanma izni bulunmamaktadır. Kullanım amacı “Mesken” olan bağımsız bölümün inşaat ruhsatındaki alanı113,00 m2 dir. Betonarme binanın inşaat ruhsatına göre yaşı 17 ve yapı sınıfı 3B’dır.

Gayrımenkulün Tanımı ; Adres, Gelincik Mahallesi Erikli Sokak A Blok No:19/18 Sinop. Tek parselde üç ayrı blok halinde yapılmış binalardan parselin en üst tarafındaki A Bloktadır. Toplam 5 katlı olan binanın 2. Bodrumunda 1 daire 1 depo ve sığınak, diğer katlarda dörder daire olmak üzere binada toplam 18 daire bulunmaktadır. Girişi en altta 2. Bodrum katta olan binanın, en üst katında merdivenin çıkış istikametinin arka tarafında, sağ taraftaki 18 no.lu meskendir.

Belediyede görülen tasdikli projesine göre, merdiven çıkış istikametinde bulunan dairenin girişinin açıldığı antrenin karşısında binanın arka cephesinde mutfak ve yanında önündeki balkonu mutfağa uzanan salon, yan cephede birinin önünde balkonu olan 3 yatak odası ile ara koridorda banyo ve tuvalet lavabo bulunmaktadır. Tasdikli projesinde salon (26,66 m2) yatak odaları (11,28+9,10+17,10 m2) mutfak (9,12 m2) banyo (4,80 m2) tuvalet lavabo (2,20 m2) balkonlar (3,38+6,72 m2) ve hol (12,26 m2) olmak üzere toplam kullanım alanı 102,62 m2 değerlemeye tabi inşaat alanı 120,00 m2 olarak alınmıştır.

Dışarıdan görüldüğü kadarı ile badana boyası yapılmış PVC doğramaları ve çelik daire kapısı takılmış, kullanılmadığı, hatta dıştan görüldüğü kadarı ile inşaat halinde olduğu izlenimi veren dairede, duvar sıvaları ve boya badana haricinde başkaca bir şey yapılmadığı varsayımı ile değerleme yapılmıştır.

Binanın çatısı, dış cephe kaplaması ve boyası, kısmen çevre düzenlemesi ile bina içinde ortak kullanım yerleri merdivenler suni mermer, korkulukları kromdan yapılmıştır. Cümle giriş kapısı ikinci bodrum katta ön bahçede olan binanın dört tarafı, daireninse iki cephesi açıktır.

1 NO’LU TAŞINMAZ

Tapu Kaydı; Sinop Merkez İlçe Gelincik Mahallesi 287 Ada 23 Parselde yüzölçümü 3.675,90 m2 zemin tipi “Kat İrtifakı” ana taşınmaz niteliği “Arsa” olan taşınmazın “5/200 Arsa Paylı A Blok 2. Katta 18 No.lu” bağımsız bölüm niteliği “Mesken” kayıt durumu “Aktif” olan taşınmazın “1/3” hissesi “1/3” hissesi “İzzet Ayar-Hüseyin Oğlu” adına kayıtlıdır.

Kıymeti                                               :  52.000,00 TL (Taşınmazın tamamının değeri 156.00,00 TL olup, satışa konu hisse miktarı olan 1/3 oranının bedelidir.)

KDV Oranı                          : %1

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                            : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No;6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO’LU TAŞINMAZ

Tapu Kaydı; Sinop Merkez İlçe Gelincik Mahallesi 287 Ada 23 Parselde yüzölçümü 3.675,90 m2 zemin tipi “Kat İrtifakı” ana taşınmaz niteliği “Arsa” olan taşınmazın “5/200 Arsa Paylı A Blok 2. Katta 18 No.lu” bağımsız bölüm niteliği “Mesken” kayıt durumu “Aktif” olan taşınmazın “1/3” hissesi “1/3” hissesi “Hamit Uğur-Selim Oğlu” adına kayıtlıdır.

Kıymeti                                               :  52.000,00 TL (Taşınmazın tamamının değeri 156.00,00 TL olup, satışa konu hisse miktarı olan 1/3 oranının bedelidir.)

KDV Oranı                          : %1

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
  2. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri                            : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No;6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı; Sinop Merkez İlçe Gelincik Mahallesi 287 Ada 23 Parselde yüzölçümü 3.675,90 m2 zemin tipi “Kat İrtifakı” ana taşınmaz niteliği “Arsa” olan taşınmazın “5/200 Arsa Paylı A Blok 2. Katta 18 No.lu” bağımsız bölüm niteliği “Mesken” kayıt durumu “Aktif” olan taşınmazın “1/3” hissesi “Mevlüt Bayrak-Ramazan Oğlu” adına kayıtlıdır.

Kıymeti                                               :  52.000,00 TL (Taşınmazın tamamının değeri 156.00,00 TL olup, satışa konu hisse miktarı olan 1/3 oranının bedelidir.)

KDV Oranı                          : %1

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
  2. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri                            : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No;6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları       : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği  gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2136 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tolga GÜRSOY

                                                                                                                                                                                                                                                                      İcra Müdür Yardımcısı-109871

SATIS ILANININ TEBLIGI (IIK. 127. Md)

*** İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar ile yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 (İİK m.126)                                                

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P